Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002234

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
48/2018 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava Otvoriť zmluvu Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR 30 000€ 15.11.2018