Poskytnutie financií zo štátneho rozpočtu

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
001/2012 Ing. Tibor Tuhársky Otvoriť zmluvu Poskytnutie financií zo štátneho rozpočtu 2000€ 27.12.2011 nestanovený