Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
007/2012 Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Otvoriť zmluvu Zabezpečenie dopĺňania knižničného fondu 150€ 15.02.2012 31.12.2012