Zmluva o dielo č.71/2002

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
012/2012 COMBIN Banská Štiavnica s.r.o Otvoriť zmluvu Zmluva o dielo č.71/2002 38 844,75€ 27.03.2012 31.12.2013