Dohoda o príspevku na aktivačnú činnosť

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
017/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda o príspevku na aktivačnú činnosť v prílohe zmluvy 20.04.2012 nestanovený