Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
019/2012 Obvodný úrad Banská Bystrica Otvoriť zmluvu Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 4000€ 7.5.2012 nestanovený