Dodatok k zmluve o dielo č.36/2012

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
034/2012 MICRONIX, spol.s.r.o. Otvoriť zmluvu Dodatok k zmluve o dielo č.36/2012 230,4€ 10.7.2012 nestanovený