Dohoda o vykonaní odbornej praxe

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
035/2012 Mário Gašperan Otvoriť zmluvu Dohoda o vykonaní odbornej praxe nestanovená 03.09.2012 26.10.2012