Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
044/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť nestanovená 17.10.2012 nestanovený