Zmluva o dielo č.27/09/2012

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
050/2012 COMBIN Banská Štiavnica s.r.o Otvoriť zmluvu Zmluva o dielo č.27/09/2012 v prílohe zmluvy 8.10.2012 31.12.2012