Dohoda o cene

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
053/2012 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Otvoriť zmluvu Dohoda o cene nestanovená 12.11.2012 nestanovený