Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
063/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v prílohe zmluvy 27.12.2012 nestanovený