Dodatok č.2 k mandátnej zmluve

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
064/2012 WASPE s.r.o Otvoriť zmluvu Dodatok č.2 k mandátnej zmluve 204€ 1.1.2013 nestanovený