Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
008/2013 Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Otvoriť zmluvu Zabezpečenie dopĺňania knižničného fondu 150€ 14.03.2013 31.12.2013