Dohoda o urovnaní

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
011/2013 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Otvoriť zmluvu Dohoda o urovnaní 419,22€ 18.04.2013 nestanovený