Zmluva o poskytnutí finančného daru

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
016/2013 Steinzung Keramo s.r.o Otvoriť zmluvu Zmluva o poskytnutí finančného daru 500€ 28.05.2013 nestanovený