Dohoda o cene

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
028/2013 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Otvoriť zmluvu Dohoda o cene 30€ 04.10.2013 nestanovený