Dohoda – menšie obecné služby

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
001/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda - menšie obecné služby nestanovená 02.01.2014 nestanovený