Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
004/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v prílohe zmluvy 18.02.2014 nestanovený