Dohoda o poskytnutí príspevku

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
005/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda o poskytnutí príspevku v prílohe zmluvy 26.02.2014 nestanovený