Dohoda – poskytnutie príspevku

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
006/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda - poskytnutie príspevku v prílohe zmluvy 26.02.2014 nestanovený