Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
008/2014 ROVEST s.r.o Otvoriť zmluvu Zmluva o dielo 3000€ 31.03.2014 nestanovený