Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
021/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v prílohe zmluvy 21.08.2014 31.12.2014