Dohoda o cene

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
023/2014 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Otvoriť zmluvu Dohoda o cene v prílohe zmluvy 7.10.2014 nestanovený