Dohoda §10 zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
024/2014 úrad práce sociálnych vecí a rodiny Otvoriť zmluvu Dohoda §10 zákon o pomoci v hmotnej núdzi nestanovaná 04.11.2014 31.12.2014