Dohoda – ÚPSVR Brezno

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
13/2015 Úrad, práce soc.vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu príspevok pre znevýh.uchádzača o zamestnanie-opatrovateľka