Zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
26/2015 MV SR-Okresný úrad Banská Bystrica Otvoriť zmluvu Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Sr na r. 2015-na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 4 000