Zmluva o poskytnutí NFP

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
28/2015 Poľnohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava Otvoriť zmluvu bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestranstvách 80782,00 eur 13.09.2015