Dohoda o poskytnutí príspevku

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
30/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - § 52 1225,20 26.09.2015 31.03.2016