Dodatok č. 4 ku Zmluve o poskytnutí služby č. 091201

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
46/2016 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota Otvoriť zmluvu Úprava trvania zmluvy 9.11.2016