Zmluvy

NázovČísloSúborPredmetZmluvná stranaCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Dohoda o rekapitulácii preddavkových platieb, rekapitulácie vyúčtovacích faktúr54/2018Otvoriť zmluvuRekapitulácia faktúrSSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina19.12.2018
Mandátna zmluva51/2018Otvoriť zmluvuPoskytovanie služieb - prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOVČOV-KA s.r.o., , Mašková 76, 985 11 Halič130€08.12.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom50/2018Otvoriť zmluvuSpracovanie osobných údajovSlovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava08.12.2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb49/2018Otvoriť zmluvuPoskytovanie služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01.12.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-00223448/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SRMinisterstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava30 000€15.11.2018
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy47/2018Otvoriť zmluvuUkončenie zmluvyWASPE s.r.o., Gerlachovská 1, Banská Bystrica10.11.2018
Dodatok k zmluve o dielo46/2018Otvoriť zmluvuRealizácia stavebných prác naviacLATERE s.r.o., Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog7 500,37€10.11.2018
Zmluva č. 12979008U0245/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie podpory formou dotácieEnvironmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava100 000€19.10.2018
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE102920151344/2018Otvoriť zmluvuPopis systému triedeného zberu ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava28.09.2018
Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo č.66/2018/PS43/2018Otvoriť zmluvuUrčenie rozsahu prác, ktoré budú zrealizované z prostriedkov Envir.fondu a vlastnýchCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica28.09.2018
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 66/2018/PS42/2018Otvoriť zmluvuRozdelenie kumulovaných položiek v rozpočteCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica26.09.2018
Dodatok č. 1 k dohode č.1841/2018Otvoriť zmluvuZmena obsahu dohody v dôsledku novely zákonaÚrad práce, soc. vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno25.09.2018
Hromadná licenčná zmluva40/2018Otvoriť zmluvuUdelenie súhlasu - licencieSOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava18.09.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov39/2018Otvoriť zmluvuSpracovávanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica13.09.2018
Zmluva o dielo38/2018Otvoriť zmluvuRealizácia stavebných prác v rámci projektu "Futbalové šatne - prístavba nové práce"LATERE s.r.o., Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog11.09.2018
Zmluva o dielo37/2018Otvoriť zmluvurekonštrukcia Materskej školy BraväcovoCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.145 781,89 €02.09.2018
Zmluva o dielo36/2018Otvoriť zmluvuOprava miestnych komunikácií po budovaní kanalizácieSLIAČAN SK s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen35 170,14€01.09.2018
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. 1/201835/2018Otvoriť zmluvuSpolupráca, spočívajúca v prezentácii jeho podnikateľskej činnosti, obchodného mena a značkyHOLDES – horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s. r. o., Predné Hálny 2530, 977 01 Brezno300€31.08.2018
Zmluva o poskytovaní údajov č. 189/2018/0134/2018Otvoriť zmluvuPoskytovanie osobných údajovStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica28.08.2018
Zmluva o spolupráci33/2018Otvoriť zmluvuPrenájom reklamnej plochy počas Dni obce BraväcovoKomunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava70€23.08.2018
Sponzorská zmluva32/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie peňažného daru na Dni obce BraväcovoROLTA, s.r.o., Dr. Clementisa 1219/7, 977 01 Brezno500€22.08.2018
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 268/201831/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie peňažného daru na Dni obce BraväcovoBURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica200€22.08.2018
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. 37/201830/2018Otvoriť zmluvuSpolupráca na podujatí Dni obce BraväcovoLESY SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica300€14.08.2018
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 04/201829/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie peňažného daru na Dni obce BraväcovoOZ FELICITAS, Nám. sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice200€10.08.2018
Zmluva č. 128322 08U0128/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie podpory formou dotácieEnvironmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava150 000€10.08.2018
Dodatok č. 4 k Zmluve č. SOU-1-200327/2018Otvoriť zmluvuZasielanie fin. prostriedkov na činnosť Spoločného obecného úradu PolomkaObec Polomka, Osloboditeľov 288/12, 976 66 Polomka17.07.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie26/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie finančnej dotácie Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica1 500€12.07.201831.12.2018
Zmluva o poskytnutí grantu25/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie grantu v rámci programu Erasmus +Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Križkova 9, Bratislava1 405€30.06.2018
Dohoda o poskytnutí príspevku24/2018Otvoriť zmluvufinančný príspevok na podporu vytvárenia pracovných miestÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno4680,00 €26.06.201831.03.2019
Dohoda o cene23/2018Otvoriť zmluvuspracovanie kalov z ČOV a septikovStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica23.06.2018
Poistná zmluva22/2018Otvoriť zmluvupoistenie zodpovednosti za škoduKomunálna poisťovňa23,5412.06.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov21/2018Otvoriť zmluvuSpracovávanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov v informačných systémochWEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen12.06.2018
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb20/2018Otvoriť zmluvuVýroba a prevádzka internetovej stránky obceWEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen12.06.2018
Dodatok č.9 Zmluvy o dielo č. 71/2002 IS19/2018Otvoriť zmluvuRozsah prác z dotačných prostriedkov Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov pridelených v roku 2018COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica157 894,74€27.05.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom18/1A/2018Otvoriť zmluvuÚprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov v IS Virtuálna knižnicaKOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice27.05.2018
Zmluva o poskytovaní služieb18/2018Otvoriť zmluvuPoskytovanie služieb "Škôlka KOMENSKY Plus"KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice9€26.05.2018
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie NŠP výstavby, rekonšt. a dobudovania futb. infraštruktúry16/2018Otvoriť zmluvuRealizácia národného športového projektu futbalovej infraštruktúry v obciSlovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava18 000€04.05. 2018
Zmluva o poskytnutí služieb15/2018Otvoriť zmluvuAudit účtovnej závierky Obce BraväcovoIng. Eva Kútiková, Športová ul. č. 34, Slovenská Ľupča500€01.05.2018
Dohoda č. 3/201814/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z rozpočtu obceOZ Čučoriedka, Braväcovo 195, 976 64 Braväcovo400€01.05.201831.12.2018
Zmluva č. 38 84413/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie pre DHZ Braväcovo na zabezpečenie mat. - techn. vybavenia DHZODobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 33 000€01.05.201831.12.2018
Dohoda č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce12/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z rozpočtu obceOZ Horehronské športové nádeje, Braväcovo 270, 976 64 Beňuš250€20.04.2018
Dohoda č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce11/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z rozpočtu obceBukovinka - Bielohandeľské kultúrne združenie, Braväcovo 194, 976 64 Braväcovo2 000€10.04.2018
Dohoda č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce10/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z rozpočtu obceFK Sokol Braväcovo, 976 64 Braväcovo 4 000€05.04.2018
Dohoda č. 18/28/060/8009/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviskaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno27.03. 2018
Dodatok č. 30 k zmluve o ukladaní odpadu č. 11/10/9508/2018Otvoriť zmluvuZmena obsahu zmluvu v článku III., bod 1), písmeno a)SEKOLOG, s.r.o., Tisovská cesta 38, P.O.Box 6, 977 01 Brezno27.03.2018
Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE102920151307/2018Otvoriť zmluvuPopis systému triedeného odpaduENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava27.03. 2018
Zmluva o zriadení vecného bremena06/2018Otvoriť zmluvuZriadenie vecného bremenaAGB Beňuš, družstvo, 976 64 Beňuš13.03.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby05/2018Otvoriť zmluvuzmuva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyosobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice48 €/mesiac6.3.2018doba neurčitá
Dohoda č. 18/28/059/4/ NP Podpora ZP-204/2018Otvoriť zmluvuPoskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistentaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno6 152,88€27.02.201828.02.2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 06 18 0403/2018Otvoriť zmluvuZabezpečenie zberu separovaného odpaduBrantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota30.01.201831.01.2022
Dohoda o ukončení zmluvy02/2018Otvoriť zmluvuUkončenie dohody o zabezpečení triedeného zberu odpadovĽupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš30.01.201831.01.2018
Dohoda č. 18/28/012/201/2018Otvoriť zmluvuMenšie obecné služby §12Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno02.01.201831.12.2018
Dodatok č. 1354/2017Otvoriť zmluvuFinancovanie spoločného obecného úradu na úseku OSSpoločný obecný úrad na úseku opatrovateľskej služby01.01.201831.12.2018
Zmluva č. 27112017153/2017Otvoriť zmluvuZhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko"SCANSIS SLOVAKIA s.r.o , Drieňová 14, 821 01 Bratislava147 489,90€30.12.2017
Úrazové poistenie č. 519003993552/2017Otvoriť zmluvuÚrazové poistenie UoZ počas vykonávania MOSKomunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava16,25€30.12.201731.12.2018
Úrazové poistenie č. 519003993651/2017Otvoriť zmluvuÚrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnostiKomunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava16,25€30.12.201731.12.2018
Dohoda č. 27/§10/201750/2017Otvoriť zmluvuMenšie obecné služby §10Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno19.12.201731.12.2018
Kúpna zmluva 1/201749/2017Otvoriť zmluvuDodanie a odovzdanie tovaruKobit-SK, M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín58 080€05.12.2017
Dodatok č. 1 k dohode 5/§59/2017 NP48/2017Otvoriť zmluvufinančný príspevok na činnosť pracovného asistentaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno5815,7702.12.201728.02.2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 09120147/2017Otvoriť zmluvuzber, odvoz a zneškodnenie odpadu na skládkeBrantner Gemer, s.r.o., Rimavská Sobota02.12.201731.12.2018
Zmluva o dielo46/2017Otvoriť zmluvudodávka, montáž - vchodové hliníkové dvereBrikol s.r.o. - zmluvný poradca Slovaktual s.r.o., Podkoreňová 2207/88, Brezno1956,16 €10.11.201731.12.2017
Dohoda o poskytnutí príspevku45/2017Otvoriť zmluvupríspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Brezno4680,00 €24.10.201731.07.2018
Zmluva o poskytnutí služby II.44/2017Otvoriť zmluvuPoskytnutie službyGemini People, s.r.o., Riazanská 46, Bratislava1 500€21.10. 2017
Zmluva o poskytnutí služby43/2017Otvoriť zmluvuPoskytnutie službyGemini People, s.r.o., Riazanská 46, Bratislava1 500€06.10. 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb41/2017Otvoriť zmluvuSIM karta do rozhlasuSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava30.09.2017
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb40/2017Otvoriť zmluvuPoskytnutie reklamných a propagačných služiebLESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica1 000€21.09. 2017
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov39/2017Otvoriť zmluvuPoskytnutie finančných prostriedkovFond na podporu umenia, Cukrova 14, Bratislava1 000€21.09. 2017
Zmluva o poskytovaní služby38/2017Otvoriť zmluvuPoskytovanie verejných služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava05.09.2017
Kúpna zmluva37/2017Otvoriť zmluvudodávka hnedého uhliaObchod s palivom, s.r.o., Banská Bystrica240005.09.2017
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely35/2017Otvoriť zmluvuPrenájom reklamnej plochyBrantner Gemer, s.r.o., Košická 344, 979 01 Rimavská Sobota100€31.08.2017
Sponzorská zmluva34/2017Otvoriť zmluvuSponzorský darROLTA, s.r.o., Dr. Clementisa 1219/7, Brezno1 000€31.08.2017
Zmluva o poskytnutí peňažného daru33/2017Otvoriť zmluvuFinančný príspevok Trinid s.r.o., J. Švermu 2188/7, Zvolen200€18.08.2017
Zmluva o poskytnutí peňažného daru32/2017Otvoriť zmluvuFinančný príspevok COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbleská 29, 969 01 Banská Štiavnica500€18.08.2017
Zmluva o spolupráci31/2017Otvoriť zmluvuPrenájom reklamnej plochyKomunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava60€16.08.2017
Zmluva o pripojení30/2017Otvoriť zmluvuPripojenie nového odberného elekt. zariadeniaStredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina16.08.2017
Zmluva č. 121768 08U0129/2017Otvoriť zmluvuPoskytnutie podpory z fonduEnviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava130 000€12.08.2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb28/2017Otvoriť zmluvuBalík služieb - hlasové a internetové službySlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava20.07.2017
Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora27/2017Otvoriť zmluvuRegistrácia partnera verejného sektoraNotársky úrad JUDr. Anny Medveďovej, Kuzmányho 20, Brezno840€20.07.2017
Zmluva o reklame26/2017Otvoriť zmluvuReklamná plochaK.R.T. Brezno, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 12, Brezno100€20.07.201715.08.2018
Zmluva o poskytnutí peňažného daru25/2017Otvoriť zmluvuFinančný príspevok BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, Banská Bystrica200€20.07.201730.09.2017
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 11/201724/2017Otvoriť zmluvuFinančný príspevok OZ FELICITAS, Námestie sv. Michala 170/5, Jaslovské Bohunice250€20.07.201730.09.2017
Zmluva o poskytovaní metrologických služieb23/2017Otvoriť zmluvuPoskytovanie metrologických výkonov a služiebSlovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica28.6.2017
Zmluva o pripojení do distribučnej siete22/2017Otvoriť zmluvuPripojenie do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava216,36€28.6.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie21/2017Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie na zabezpečenie mat. - technického vybavenia DHZODobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 33000€22.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201720/2017Otvoriť zmluvuposkytnutie finančnej dotácie na projekt: Rekonštrukcia hľadiska Amfiteáter BraväcovoBanskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica3200 €17.06.201731.12.2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb19/2017Otvoriť zmluvuposkytovanie služieb - verejná telefónna služba, Magio internetSlovak telekom, a.s., Bratislava06.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov18/2017Otvoriť zmluvuposkytnutie finančnej dotácieObec Beňuš4.000,00 €05.06.201730.06.2017
Kúpna zmluva17/2017Otvoriť zmluvuprevod vlastníctva nehnuteľnostiMarek Kirdaj, Braväcovo 28476,50 €16.05.2017
Dodatok č.8 Zmluvy o dielo č. 71/2002 IS16/2017Otvoriť zmluvuZrealizovanie prácCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbleská 29, 969 01 Banská Štiavnica136 842,11€16.05.2017
Dohoda č. 2/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce15/2017Otvoriť zmluvuposkytnutie finančnej dotácieBukovinka - Bielohandeľské kultúrne združenie, OZ2 000€06.05.201715.11.2017
Zmluva o poskytnutí služieb14/2017Otvoriť zmluvuaudit účtovnej závierkyIng. Eva Kútiková, Športová ul. č. 1037/34, Slovenská Ľupča600,00 €25.04.201730.05.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/201713/2017Otvoriť zmluvuZvýšenie rozsahu prácUnistav Teplička, spol. s.r.o, ul. Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom15.04.2017
Dohoda č. 4/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce12/2017Otvoriť zmluvuposkytnutie finančnej dotácieOZ Horehronské športové nádeje250€14.04.201715.11.2017
Dohoda č. 3/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce11/2017Otvoriť zmluvuposkytnutie finančnej dotácieOZ Čučoriedka350€13.04.201715.11.2017
Dohoda č. 1/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce10/2017Otvoriť zmluvuposkytnutie finančnej dotácieFK Sokol Braväcovo3950,00 €01.04.201715.11.2017
Kúpna zmluva09/2017Otvoriť zmluvuprevod vlastníctva nehnuteľnostiAnna Baliaková729,40 €22.03.2017
Kúpna zmluva08/2017Otvoriť zmluvuprevod vlastníctva nehnuteľnostiDušan Pauliak, Jana Križanová, Viera Hudáková, Miroslav Pauliak3584,- €21.03.2017
DOHODA č. 5/§59/2017/NP PODPORA ZP07/2017Otvoriť zmluvupríspevok na činnosť pracovného asistentaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno5815,8908.03.201728.02.2018
Kúpna zmluva06/2017Otvoriť zmluvuprevod vlastníctva nehnuteľnostiMartin Obernauer7.830,00 €11.02.2017
Kúpna zmluva05/2017Otvoriť zmluvuprevod vlastníctva nehnuteľnostiVeronika Šárniková8,178,60 €11.02.2017
Dodatok č.12 k zmluve o zriadení spol.obec.úradu na úseku opatrov.služby04/2017Otvoriť zmluvuFinancovanie spoločného obecného úraduObec Heľpa, Obec Bacúch, Obec Polomka, Obec Závadka nad Hronom, Obec Pohorelá, Obec Vaľkovňa, Obec Telgárt11.02.2017
Dohoda o platbách03/2017Otvoriť zmluvuDohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinuStredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina11.02.2017
Dohoda č. 14/§50j/NS 201702/2017Otvoriť zmluvuPoskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno31.01.2017
Zmluva o dodávke stav.prác projektu „Rekonštrukcia materskej školy“01/2017Otvoriť zmluvuRekonštrukcia MŠ v obci BraväcovoUnistav Teplička, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom101 000€12.01.2017
Dohoda č.19/§12/201649/2016Otvoriť zmluvuRealizácia aktiv.činnosti formou MOSÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno16.12.2016
Dohoda č.37/§10/201648/2016Otvoriť zmluvuRealizácia prac.činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno06.12.201631.12.2017
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu47/2016Otvoriť zmluvuOdber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Penzión Schweintaal, Braväcovo 19402.12.2016
Dodatok č. 4 ku Zmluve o poskytnutí služby č. 09120146/2016Otvoriť zmluvuÚprava trvania zmluvyBrantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota9.11.2016
Sponzorská zmluva45/2016Otvoriť zmluvuSponzorský príspevokAGB Beňuš, družstvo, 976 64 Beňuš1 500€22.10.2016
Kúpna zmluva44/2016Otvoriť zmluvuPrevod vlastníctva nehnuteľnostíAGB Beňuš, družstvo, 976 64 Beňuš10 000€22.10.2016
Zmluva o dielo č. Z-S-2016-000252-0043/2016Otvoriť zmluvuObnova sústavy verejného osvetlenia obce BraväcovoStredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina54 000€21.10. 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM42/2016Otvoriť zmluvuPríspevok na činnosť správcu IS DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava1€ / obyvateľ18.10.2016
Kúpna zmluva č. Z201628761_Z41/2016Otvoriť zmluvuHnedé uhlieOBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica2.196€4.10.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-0295140/2016Otvoriť zmluvuPoskytnutie finančných prostriedkovFond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto1 000€1.10.2016
Dodatok č.1 k dohode č. 5/§12/201639/2016Otvoriť zmluvuZmena počtu UoZ na vykonávanie MOSÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno2.8.2016
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva38/2016Otvoriť zmluvuBezodplatný prevod vlastníctva k pozemkomSlovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava27.08. 2016
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO37/2016Otvoriť zmluvuPríprava a spracovanie agendy verejného obstarávaniaEuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina990€16.08.2016
Servisná zmluva36/2016Otvoriť zmluvuPoskytovanie technickej službyIng. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce01.07.2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 8/§59/201635/2016Otvoriť zmluvuZmena údajov pracovného asistentaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno26.06. 2016
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-BB-166-33/201634/2016Otvoriť zmluvuBezplatné užívanie súpravy povodňovej ZS pre hasičské jednotkyMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava15.6. 201631.05.2021
Zmluva o dielo - Ján Tvrdoň33/2016Otvoriť zmluvuProjekt rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu – zvýšenie energetickej účinnosti budovy Ján Tvrdoň, Leopoldov Majer 21, 841 06 Bratislava 4 850€1.6.2016
Dohoda č.5/§12/201632/2016Otvoriť zmluvuAktivačná činnosť formou menších obecných služiebÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno1.6.2016
Zmluva č. SGE102920151331/2016Otvoriť zmluvuRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania systému triedeného zberu odpadovENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava28.05. 2016
Zmluva o poskytnutí služieb30/2016Otvoriť zmluvuaudit účtovnej závierky Ing. Eva Kútiková, Športová ul. č. 1037/34, Slovenská Ľupča480 €20.05.201630.06.2016
Dohoda č. 2/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Braväcovo29/2016Otvoriť zmluvuPoskytnutie finančnej dotácieBKZ Bukovinka2 000€3.5.2016
Dohoda č.4/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Braväcovo27/2016Otvoriť zmluvuPoskytnutie finančnej dotácieObčianske združenie Horehronské športové nádeje300€23.4.201631.12.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany26/2016Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDobrovoľná požiarna ochrana SR2 000
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných el. služieb25/2016Otvoriť zmluvuDôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce24/2016Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z rozpočtu obceObčianske združenie Čučoriedka
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce23/2016Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z rozpočtu obceFutbalový klub Sokol Braväcovo
Zmluva Slovgram22/2016Otvoriť zmluvuSlovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
Dohoda o cene č.2016/600229621/2016Otvoriť zmluvuVýkopové práceStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Dohoda o cene č. 2016/600214720/2016Otvoriť zmluvuSpracovanie kalov z ČOV a septikovStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Mandátna zmluva19/2016Otvoriť zmluvuZabezpečenie procesu verejného obstarávaniaLEDAS s.r.o.
Kúpna zmluva18/2016Otvoriť zmluvuprevod nehnuteľnosti C KN 938/9Peter Javorčík2091,0031.03.2016
Dohoda č. 10/§52/201617/2016Otvoriť zmluvuAktivačná činnosť foromou menších obecných služiebÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Zmluva o dielo Prima Slovakia16/2016Otvoriť zmluvuBraväcovo-kanalizácia a ČOVPrima Slovakia s.r.o.
Dodatok č.3 k mandátnej zmluve15/2016Otvoriť zmluvuWASPE s.r.o.
Dohoda č.9/2016/§54-ŠnZ14/2016Otvoriť zmluvuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Dohoda č. 8/§59/201613/2016Otvoriť zmluvuPoskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistentaÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rekapitulácia dohôd o platbách12/2016Otvoriť zmluvuRekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiuStredoslovenská energetika a.s.
Dodatok č. 1 k dohode č. 411/2016Otvoriť zmluvuÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno
Dodatok č. 1 k dohode č. 4810/2016Otvoriť zmluvuÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno
Zmluva o dielo - EUROVIA SK, a.s.9/2016Otvoriť zmluvuBraväcovo-rekonštrukcia miestnych komunikáciíEUROVIA SK, a.s.56 607,12
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku OS08/2016Otvoriť zmluvu
Dodatok č. 29 k zmluve o ukladaní odpadu č. 11/10/9507/2016Otvoriť zmluvuSEKOLÓG s.r.o.
Zmluva o dielo č. O/05/201606/2016Otvoriť zmluvuZber a preprava elektroodpaduMETAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dodatok č. 1 k dohode č. 33/§52/201505/2016Otvoriť zmluvuÚrad práce, soc. vecí a rodiny Brezno
Dodatok č. 1 k dohode č.8/§50j/201504/2016Otvoriť zmluvuÚrad práce, soc. vecí a rodiny Brezno
Zmluva - Ľupčianka s.r.o.03/2016Otvoriť zmluvuRámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu odpadovĽupčianka s.r.o.
Kúpna zmluva2/2016Otvoriť zmluvuparcela reg. C 938/10, parcela reg. C 1101/11Michal Michelčík6 880
Zmluva o dielo1/2016Otvoriť zmluvuProjekt rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu-zvýšenie energetickej účinnosti budovyLean consulting s.r.o.2 900
Zmluva o poskytovaní technickej služby53/2015Otvoriť zmluvuPOskytovanie technických služiebMichal Medveď
Dohoda - dobrovoľnícka služba52/2015Otvoriť zmluvuZabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb51/2015Otvoriť zmluvuVladimír Pirošík
Dodatok č.3 ku Zmluve o poskytnutí služby50/2015Otvoriť zmluvuBrantner Gemer s.r.o.
Zmluva o pripojení k Informačnému systému49/2015Otvoriť zmluvuSlužby IS DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluva o dielo č. SBŠ 2411201548/2015Otvoriť zmluvuVyhotovenie dokumentu-Štúdia uskutočniteľnosti projektuPremier Consulting EU, s.r.o.
Zmluva o dielo č.SBŽ2411201547/2015Otvoriť zmluvuVyhotovenie Žiadosti o NFPPremier Consulting EU, s.r.o.
Dohoda o zrušení zmluvy46/2015Otvoriť zmluvuZánik zmluvy č. SB05022015Premier Consulting EU, s.r.o.
Zmluva o dielo č. SBŠ04122015/145/2015Otvoriť zmluvuVyhotovenie štúdie uskutočniteľsnosti projektu-žiadosť o NFPPremier Consulting Eu, s.r.o.
Zmluva o dielo44/2015Otvoriť zmluvuVyhotovenie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidiekaPremier Consulting EU s.r.o.
Zmluva o dielo43/2015Otvoriť zmluvuVýroba ihličnatého rezivaPAMI Drevo, s.r.o., 976 64 Beňuš 5921663,20
Zmluva o dielo - Michal Medveď42/2015Otvoriť zmluvuDodanie a montáž rozšírenia kamerového monitorovacieho systémuMichal Medveď, Hronská 426/34, 976 46 Valaská
Zmluva o dielo41/2015Otvoriť zmluvuVypracovanie projektovej dokumentácie-Rekonštrukcia Materskej školy BraväcovoKONSTRUKT STEEL, s.r.o.
Zmluva o dielo40/2015Otvoriť zmluvuVýroba drevených šindľovVECTOR COMPANY, s.r.o.
Zmluva o výpožičke39/2015Otvoriť zmluvuHasičský automobil IVECO CAS 15Ministerstvo vnútra SR
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku38/2015Otvoriť zmluvuPôdohospodárska platobná agentúra
Dohoda-dobrovoľnícka služba37/2015Otvoriť zmluvuzabezpečenie realizácie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, soc. vecí a rodiny Brezno
Zmluva o spolupráci - Slovanet, a.s.36/2015Otvoriť zmluvuSlužby a iné plnenia pri propagácii Služby klientomSlovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava5 400
Darovacia zmluva - Slovanet, a.s.35/2015Otvoriť zmluvuDohoda o podmienkach poskytnutia daruSlovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava11 992,80
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke34/2015Otvoriť zmluvudohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeVšeobecná úverová banka, a.s., Bratislava08.10.2015
Zmluva o termínovanom úvere33/2015Otvoriť zmluvuzmluva o termínovanom úverVšeobecná úverová banka, a.s., Bratislava80782,00 eur08.10.2015
Zmluva o dielo32/2015Otvoriť zmluvuZmuva o dielo - oprava miestnych komunikáciíSLIAĆAN SK s.r.o.124,80 t07.10.2015
Kúpna zmluva na hnedé uhlie29/2015Otvoriť zmluvuhnedé uhliePALIVO - impex, uhoľné sklady, s.r.o., Banská Bystrica2395,9930.09.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie31/2015Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na projekt Amfiteáter Braväcovo - rekonštrukcia javiska a výmena krytinyBanskobystrický samoprávny kraj1500,00 eur26.09.2015
Dohoda o poskytnutí príspevku30/2015Otvoriť zmluvudohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno1225,2026.09.201531.03.2016
Zmluva o poskytnutí NFP28/2015Otvoriť zmluvubezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestranstváchPoľnohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava80782,00 eur13.09.2015
Zmluva-Slovnaft, a.s.27/2015Otvoriť zmluvuPredplatná karta-nákup motorových palívSlovnaft, a.s.
Zmluva o poskytnutí dotácie26/2015Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Sr na r. 2015-na zabezpečenie úloh prevencie kriminalityMV SR-Okresný úrad Banská Bystrica4 000
Zmluva o dielo - Sliačan SK s.r.o.25/2015Otvoriť zmluvuStavebné práce-oprava asfaltového povrchu miestnych komunikácií BraväcovoSliačan SK s.r.o.
Zmluva o dielo - Slovanet a.s.24/2015Otvoriť zmluvuDodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systémuSlovanet a.s.
Zmluva o dielo - Trans-plant, s.r.o.23/2015Otvoriť zmluvuÚdržba verejného priestranstvaTrans-plant, s.r.o.
Dohoda - Sociálna poisťovňa22/2015Otvoriť zmluvuPoskytovanie údajov pre register poistencovSociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica
Zmluva o dielo-Ján Pindiak21/2015Otvoriť zmluvuZhotovenie drevenej plastikyJán Pindiak, Heľpa228
Zmluva o dielo-Ján Caban20/2015Otvoriť zmluvuZhotovenie drevenej plastikyJán Caban, Braväcovo 228
Zmluva o nájme nehnuteľnosti19/2015Otvoriť zmluvunájom nehnuteľnostiPeter Murgaš, Braväcovo60 €/rok03.07.201531.12.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie18/2015Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtuMinisterstvo kultúry SR500 €24.06.201531.12.2015
Nájomná zmluva17/2015Otvoriť zmluvuNájom pozemkuCOOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo3 €/rok15.06.2015nestanovený
Kúpna zmluva - osobné motorové vozidlo16/2015Otvoriť zmluvuosobné motorové vozidloLION CAR, s.r.o.1000014.06.2015
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce14/2015Otvoriť zmluvuBukovinka-bielohandeľské kultúrne združenie, OZ1500
Zmluva o spolupráci - čerpanie NFP15/2015Otvoriť zmluvuporadenstvo na čerpanie NFPP4U, s.r.o., Bratislava49906.06.2015
Dohoda - ÚPSVR Brezno13/2015Otvoriť zmluvupríspevok pre znevýh.uchádzača o zamestnanie-opatrovateľkaÚrad, práce soc.vecí a rodiny Brezno
Zmluva o externom projektovom manažmente13/2015Otvoriť zmluvuexterný manažment projektuPremier Consulting, spol. s r.o., Komárno996 €01.05.2015nestanovený
Zmluva o poskytnutí služby12/2015Otvoriť zmluvuaudit účtovnej závierky Obce BraväcovoIng. Eva Kútiková, Športová ul. č. 1037/34, Slovenská Ľupča480,0011.04.201530.04.2015
Dohoda-aktivačná činnosť11/2015Otvoriť zmluvumenšie obecné službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce10/2015Otvoriť zmluvufinančná dotáciaFutbalový klub Sokol Braväcovo2750 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta09/2015Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistentaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno5574,1213.03.201529.02.2016
Zmluva o vykonávaní zberu TKO08/2015Otvoriť zmluvuZber, odvoz TKOPenzión Schweintaal, s.r.o.
Zmluva o vykonávaní zberu TKO07/2015Otvoriť zmluvuZber, odvoz TKOJana Pôbišová-JANNY
Zmluva o vykonávaní zberu TKO06/2015Otvoriť zmluvuZber, odvoz TKOCOOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Zmluva- Mgr. Vladimír Pirošík05/2015Otvoriť zmluvuPrávne službyMgr. Vladimír Pirošík
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb04/2015Otvoriť zmluvuelektronické komunikačné službySlovanet a.s., Bratislava 16,40 eur/mesiac13.02.201512.02.2017
Zmluva o dielo03/2015Otvoriť zmluvuVyhotovenie dielaPremier Consulting, spol. s.r.o.
Komunálna poisťovňa-úrazové poistenie02/2015Otvoriť zmluvuúrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na aktivačnej činnostiKomunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group32,50
Zmluva o spolupráci1/2015Otvoriť zmluvušportový deň pre deti MŠ BraväcovoKomunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group30,00
Dohoda - UPSVaR30/2014Otvoriť zmluvu§ 12 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdziUPSVaR
Dodatok č. 1 k dohode č. 33/§52/201428/14Otvoriť zmluvuzmena a doplnenie dohodyÚrad práce, sociálnych vecí a rodinynestanovená18.08.201428.02.2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutní služby č.09120129/14Otvoriť zmluvuúprava ceny za poskytované službyBrantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota01.01.201531.12.2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 33/§52/201428/2014Otvoriť zmluvuzmena a doplnenie dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznonestanovená18.08.201428.02.2015
Dodatok č. 1 k dohode č 30/§59/2014/ŠR27/2014Otvoriť zmluvuDodatok č. 1 k dohode č 30/§59/2014/ŠRÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznonestanovená11.12.201428.02.2015
Dohoda podľa § 10 zákona 417/2013 Z.z26/2014Otvoriť zmluvuDohoda podľa § 10 zákona 417/2013 Z.zÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznonestanovená11.12.201431.12.2015
Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR31/2014Otvoriť zmluvuVodné hasiace zariadenie HIRO 105/24BMinisterstvo vnútra SR0
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM25/2014Otvoriť zmluvuzmluva o pripojení k informačnému systému DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)bezplatne19.11.201430.09.2015
Dohoda §10 zákon o pomoci v hmotnej núdzi024/2014Otvoriť zmluvuDohoda §10 zákon o pomoci v hmotnej núdziúrad práce sociálnych vecí a rodinynestanovaná04.11.201431.12.2014
Dohoda o cene023/2014Otvoriť zmluvuDohoda o ceneStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.v prílohe zmluvy7.10.2014nestanovený
Poskytnutie finančnej dotácie022/2014Otvoriť zmluvuPoskytnutie finančnej dotácieBBSK400€25.09.2014nestanovený
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť021/2014Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy21.08.201431.12.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť020/2014Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy18.08.201431.12.2014
Dotácia z rozpočtu obce019/2014Otvoriť zmluvuDotácia z rozpočtu obceObčianske združenie čučoriedka350€22.07.201431.12.2012
Kúpna zmluva018/2014Otvoriť zmluvuKúpna zmluvaPavol Predajňav prílohe zmluvy16.07.2014nestanovený
Zmluva o účasti na projekte017/2014Otvoriť zmluvuZmluva o účasti na projekteMetodicko pedagogické centrumv prílohe zmluvy03.07.2014nestanovený
Zmluva o nájme nehnuteľnosti016/2014Otvoriť zmluvuZmluva o nájme nehnuteľnostiAGB Beňušv prílohe zmluvy30.6.201431.12.2017
Zmluva o službách015/2014Otvoriť zmluvuZmluva o službáchOPEN DOOR s.r.o490€25.06.2014nestanovený
Dohoda - pomoc v núdzi014/2014Otvoriť zmluvuDohoda - pomoc v núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy29.05.2014nestanovený
Dotácia z rozpočtu obce013/2014Otvoriť zmluvuDotácia z rozpočtu obceBKZ Bukovinka1500€29.04.201431.12.2012
Zmluva o dielo008/2014Otvoriť zmluvuZmluva o dieloROVEST s.r.o3000€31.03.2014nestanovený
Dodatok k licenčnej zmluve012/2014Otvoriť zmluvuDodatok k licenčnej zmluveMADE spol. s.r.o600€28.03.201431.12.2014
Dotácia z rozpočtu obce011/2014Otvoriť zmluvuDotácia z rozpočtu obceHorehronské športové nádeje250€19.03.201431.12.2014
Dotácia z rozpočtu obce010/2014Otvoriť zmluvuDotácia z rozpočtu obceTuristické združenie Braväcký lišiaci250€19.03.201431.12.2014
Dotácia z rozpočtu obce009/2014Otvoriť zmluvuDotácia z rozpočtu obceFK Sokol Braväcovo2750€19.03.201431.12.2014
Kúpna zmluva007/2014Otvoriť zmluvuKúpna zmluva18.03.2014250€18.03.2014nestanovený
Dohoda - poskytnutie príspevku006/2014Otvoriť zmluvuDohoda - poskytnutie príspevkuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy26.02.2014nestanovený
Dohoda o poskytnutí príspevku005/2014Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevkuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy26.02.2014nestanovený
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť004/2014Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy18.02.2014nestanovený
Zmluva o dielo003/2014Otvoriť zmluvuZmluva o dieloSomi systems a.s.600€19.02.2014nestanovený
Dohoda - menšie obecné služby002/2014Otvoriť zmluvuDohoda - menšie obecné službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznonestanovená02.01.2014nestanovený
Dohoda - menšie obecné služby001/2014Otvoriť zmluvuDohoda - menšie obecné službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznonestanovená02.01.2014nestanovený
Úrazové poistenie037/2013Otvoriť zmluvuÚrazové poistenieKomunálna poisťovňa32,50€31.12.201331.12.2014
Kúpna zmluva036/2013Otvoriť zmluvuKúpna zmluvav prílohe zmluvyv prílohe zmluvy19.11.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí služby035/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí službyBratner Gemer, s.r.onestanovená25.11.2013nestanovený
Kúpna zmluva034/2013Otvoriť zmluvuKúpna zmluvaPeter Javorčík6 800€20.11.2013nestanovený
Prostriedky poskytovania dát zo stredísk CDS033/2012Otvoriť zmluvuProstriedky poskytovania dát zo stredísk CDSTrinid s.r.ov prílohe zmluvy01.11.2013nestanovený
Zmluva o montáži kamerového zariadenia032/2013Otvoriť zmluvuZmluva o montáži monitorovacieho zariadeniaTrinid s.r.ov prílohe zmluvy1.11.2013nestanovený
Zmluva o nájme pôdy031/2013Otvoriť zmluvuZmluva o nájme pôdyPD Beňušv prílohe zmluvy1.10.201331.12.2018
Dodatok ku kúpnej zmluve - traktor030/2013Otvoriť zmluvuDodatok ku kúpnej zmluve - traktorLusabo spol. s.r.onestanovená15.10.2012nestanovený
Kúpna zmluva Traktor029/2013Otvoriť zmluvuKúpna zmluva TraktorLusabo spol. s.r.o19 500€14.10.2013nestanovený
Dohoda o cene 028/2013Otvoriť zmluvuDohoda o cene Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.30€04.10.2013nestanovený
Kúpna zmluva027/2013Otvoriť zmluvuKúpna zmluvaIng Peter Michelčíkv prílohe zmluvy16.09.2013nestanovený
Požičanie búracieho kladiva026/2013Otvoriť zmluvuPožičanie búracieho kladivaHyriak s.r.ov prílohe zmluvy05.09.201305.09.2013
Zmluva o poskytnutí finančného daru025/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruBURSA s.r.o500€01.08.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančného daru024/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruVladimír Maňka500€09.07.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančného daru023/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruRetrotrans Rittmeyer spol. s.r.o500€01.07.2013nestanovený
Poskytnutie dotácie022/2013Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácieTuristické združenie Braväcký lišiaci250€11.06.201331.12.2013
Zmluva o poskytnutí finančného daru021/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruNadácia ARX200€28.6.2013nestanovený
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť020/2013Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy10.06.2013nestanovený
Zmluva o poskytovaní verejných služieb019/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytovaní verejných služiebO2 telefonicav prílohe zmluvy04.06.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančného daru018/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruSTABIL, spol. s.r.o300€28.05.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančného daru017/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruSTABIL, spol. s.r.o300€28.05.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančného daru016/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruSteinzung Keramo s.r.o500€28.05.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančného daru015/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí finančného daruBAMU s.r.o1000€28.05.2013
Dohoda o poskytnutí príspevku014/2013Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevkuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy22.05.2013nestanovený
Zmluva č.307/2013013/2013Otvoriť zmluvuZmluva č.307/2013BBSK500€16.5.2013nestanovený
Dohoda č.4 / 2013012/2013Otvoriť zmluvuDohoda č.4 / 2013Občianske združenie čučoriedka250€11.04.2013nestanovený
Dohoda o urovnaní011/2013Otvoriť zmluvuDohoda o urovnaníStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.419,22€18.04.2013nestanovený
Dohoda č.2 / 2013010/2013Otvoriť zmluvuDohoda č.2 / 2013BKZ Bukovinka1500€11.04.201331.12.2013
Dododa o poskytnutí finačného príspevku009/2013Otvoriť zmluvuDododa o poskytnutí finačného príspevkuFK Sokol Braväcovo2750€5.4.2013nestanovený
Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu008/2013Otvoriť zmluvuZabezpečenie dopĺňania knižničného fonduVerejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici150€14.03.201331.12.2013
Licenčná zmluva č.U1319/2013007/2013Otvoriť zmluvuLicenčná zmluva č.U1319/2013MADE spol. s.r.o362€ / rok28.2.2013nestanovený
Zmluva o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta006/2013Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistentaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy26.02.2013nestanovený
Zmluva o výpožičke005/2013Otvoriť zmluvuZmluva o výpožičkeObčianske združenie čučoriedkanestanovená22.1.201331.12.2013
Kúpna zmluva004/2013Otvoriť zmluvuKúpna zmluvaMudr. Roman Okoličányv prílohe zmluvy22.1.2013nestanovený
Rekapitulácia dohôd o platbách003/2013Otvoriť zmluvuRekapitulácia dohôd o platbáchStredoslovenská energetika a.s.v prílohe zmluvy09.01.2013nestanovený
Zmluva o dodávke elektriny002/2013Otvoriť zmluvuZmluva o dodávke elektrinyStredoslovenská energetika a.s.v prílohe zmluvy09.01.2013nestanovený
Zmluva o dodávke elektriny001/2013Otvoriť zmluvuZmluva o dodávke elektrinyStredoslovenská energetika a.s.v prílohe zmluvy02.01.2013nestanovený
Dodatok č.2 k mandátnej zmluve064/2012Otvoriť zmluvuDodatok č.2 k mandátnej zmluveWASPE s.r.o204€1.1.2013nestanovený
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku063/2012Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí finančného príspevkuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy27.12.2012nestanovený
Zmluva o poskytnutí č.091201062/2012Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí č.091201Bratner Gemer, s.r.ov prílohe zmluvy15.12.201231.12.2014
Zmluva o dielo č.1/2012061/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dieloKoliba Oralisko s.r.o1000€14.12.201230.03.2012
Zmluva o dielo060/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dieloElzarus s.r.o3441,17€6.11.2012nestanovený
Zmluva o dielo059/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dieloRoman Podstavek6169,84€6.11.2012nestanovený
Zmluva o pripojení058/2012Otvoriť zmluvuZmluva o pripojeníStredoslovenská energetika a.s.v prílohe zmluvy15.10.2012nestanovený
Zmluva o pripojení057/2012Otvoriť zmluvuZmluva o pripojeníStredoslovenská energetika a.s.v prílohe zmluvy15.10.2012nestanovený
Mandátna zmluva č.55/2012056/2012Otvoriť zmluvuMandátna zmluva č.55/2012ROVEST s.r.o1188€23.11.2012nestanovený
Zmluva internet055/2012Otvoriť zmluvuZmluva internetSlovanet a.s.v prílohe zmluvy21.11.2012nestanovený
Zmluva o zabezpečenie zimnej údržby054/2012Otvoriť zmluvuzabezpečenie zimnej údržbyDružstvo vlastníkov oviecnestanovená19.11.201231.3.2012
Dohoda o cene053/2012Otvoriť zmluvuDohoda o ceneStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.nestanovená12.11.2012nestanovený
Zmluva o výpožičke052/2012Otvoriť zmluvuZmluva o výpožičkeBKZ Bukovinkanestanovená22.10.2012nestanovený
Zmluva o výpožičke051/2012Otvoriť zmluvuZmluva o výpožičke BKZBKZ Bukovinkanestanovená25.10.201231.12.2012
Zmluva o dielo č.27/09/2012050/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dielo č.27/09/2012COMBIN Banská Štiavnica s.r.ov prílohe zmluvy8.10.201231.12.2012
Zmluva o výpožičke049/2012Otvoriť zmluvuZmluva o výpožičkeMiešaný spevácky zbor Domovinanestanovená25.10.2012nestanovený
Zmluva o výpožičke048/2012Otvoriť zmluvuZmluva o výpožičkeŠK Fitness Braväcovonestanovená15.10.2012nestanovený
Zmluva o výpožičke047/2012Otvoriť zmluvuZmluva o výpožičkeFK Sokol Braväcovonestanovená10.10.201231.12.2014
Zmluva OHZ046/2012Otvoriť zmluvuZmluva OHZIng. Marek Šmiguranestanovená22.10.2012nestanovený
Zmluva o nájme nebytových priestorov045/2012Otvoriť zmluvuZmluva o nájme nebytových priestorovStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.v prílohe zmluvy29.10.2012nestanovený
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť044/2012Otvoriť zmluvuDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznonestanovená17.10.2012nestanovený
Dohoda - PRAX obchodná akadémia043/2012Otvoriť zmluvuDohoda - PRAX obchodná akadémiaObchodná akadémianestanovená11.10.201223.11.2012
Dohoda o spolupráci042/2012Otvoriť zmluvuDohoda o spolupráciPedagogická fakulta UMB BBnestanovená8.10.2012nestanovený
Obchodná zmluva č.21/2012041/2012Otvoriť zmluvuObchodná zmluva č.21/2012INPRO Poprad s.r.onestanovená25.09.2012nestanovený
Dodávka distribúcie elektriny040/2012Otvoriť zmluvuDodávka distribúcie elektrinyStredoslovenská energetika a.s.v prílohe zmluvy14.09.2012nestanovený
Zabezpečenie povinnej práce039/2012Otvoriť zmluvuZabezpečenie povinnej práceOkresný súd v Breznenestanovená12.9.201231.12.2013
Zmluva o dielo č.54/2012038/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dielo č.54/2012ROVEST s.r.ov prílohe zmluvy10.9.2012nestanovený
Úrazové poistenie037/2012Otvoriť zmluvuÚrazové poistenieKomunálna poisťovňa6,50€01.09.201231.12.2012
Dohoda o vykonaní odbornej praxe036/2012Otvoriť zmluvuDohoda o vykonaní odbornej praxeNikola Syčovánestanovená07.09.201228.09.2012
Dohoda o vykonaní odbornej praxe035/2012Otvoriť zmluvuDohoda o vykonaní odbornej praxeMário Gašperannestanovená03.09.201226.10.2012
Dodatok k zmluve o dielo č.36/2012034/2012Otvoriť zmluvuDodatok k zmluve o dielo č.36/2012MICRONIX, spol.s.r.o.230,4€10.7.2012nestanovený
Dodatok k mandátnej zmluve033/2012Otvoriť zmluvuDodatok k mandátnej zmluvePV INVEST s.r.onestanovená01.09.2012nestanovený
Zmluva o pôžičke032/2012Otvoriť zmluvuZmluva o pôžičkeConsumer finance holding a.s.v prílohe zmluvy13.08.201231.12.2012
Zmluva o poskytnutí peäžného daru031/2012Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí peäžného daruNadácia ARX400€13.08.2012nestanovený
Zmluva o dodávke elektriny030/2012Otvoriť zmluvuDodávka elektriny Stredoslovenská energetika a.s.v prílohe zmluvy27.7.201231.12.2012
Zmluva - zber textilu029/2012Otvoriť zmluvuZmluva - zber textiluJán Bottonestanovená27.07.2012nestanovený
Kúpna zmluva028/2012Otvoriť zmluvuKúpna zmluvaJán Libicav prílohe zmluvy27.06.2012nestanovený
Zmluva o dielo027/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dieloMICRONIX, spol.s.r.o.5010€27.06.2012nestanovený
Združená poistka majetku026/2012Otvoriť zmluvuZdružená poistka majetkuKomunálna poisťovňa509,87€13.06.201230.12.2012
Dodanie jedál pre MŠ Braväcovo025/2012Otvoriť zmluvuDodanie jedál pre MŠ BraväcovoPenzión Schweintaalv prílohe zmluvy05.06.2012nestanovený
Zmluva o spolupráci024/2012Otvoriť zmluvuZmluva o spolupráciKomunálna poisťovňa50€04.06.201231.12.2012
Úrazové poistenie023/2012Otvoriť zmluvuÚrazové poistenieKomunálna poisťovňa9,75€1.6.201230.6.2012
Zmluva prax študenta022/2012Otvoriť zmluvuZmluva prax študentaErika Babničovánestanovená14.05.20121.6.2012
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu021/2012Otvoriť zmluvuZmluva o odvoze komunálneho odpaduObecné služby Beňuš s.r.ov prílohe zmluvy14.05.2012nestanovený
Hromadná licenčná zmluva020/2012Otvoriť zmluvuHromadná licenčná zmluvaSOZAv prílohe zmluvy7.5.2012nestanovený
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu019/2012Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtuObvodný úrad Banská Bystrica4000€7.5.2012nestanovený
Zmluva o dielo č. 1/2012018/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dielo č. 1/2012A - štúdio, Ing, arch Igor karkošiak11 640€27.04.2012nestanovený
Dohoda o príspevku na aktivačnú činnosť017/2012Otvoriť zmluvuDohoda o príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Breznov prílohe zmluvy20.04.2012nestanovený
Dodatok k dohode č.2016/2012Otvoriť zmluvuDodatok k dohode č.2Úrad sociálnych vecí a rodiny Breznonestanovená18.04.2014nestanovený
Poskytnute poradenských služieb015/2012Otvoriť zmluvuPoskytnutie poradenských služiebLekturing & Counselling s.r.o150€10.4.201230.4.2012
Zmluva o poskytnutí podpory014/2012Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fonduIng. Juraj Morvayv prílohe zmluvy04.04.2012nestanovený
Dohoda - príspevok na zriadenie chránenej dielne013/2012Otvoriť zmluvuDohoda - príspevok na zriadenie chránenej dielneIng. Roman Podrhajaš10 756,40€27.03.2012nestanovený
Zmluva o dielo č.71/2002012/2012Otvoriť zmluvuZmluva o dielo č.71/2002COMBIN Banská Štiavnica s.r.o38 844,75€27.03.201231.12.2013
Poskytnutie dotácie z rozpočtu ministerstva kultúry011/2012Otvoriť zmluvuPoskytnutie dotácie z rozpočtu ministerstva kultúryMinisterstvo kultúry Slovenskej Republiky500€26.3.2012nestanovený
Dohoda o vykonávaní služieb010/2012Otvoriť zmluvuDohoda o vykonávaní služiebMiroslava Békyovánestanovená20.3.2012nestanovený
Dodatok k zmluve Brantner009/2012Otvoriť zmluvuDodatok k zmluve BrantnerBratner Gemer, s.r.ov prílohe zmluvy28.1.2012nestanovený
Zmluva o poskytnutí služby008/2012Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí službyBratner Gemer, s.r.ov prílohe zmluvy1.1.201231.12.2012
Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu007/2012Otvoriť zmluvuZabezpečenie dopĺňania knižničného fonduVerejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici150€15.02.201231.12.2012
Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu zamestnancov s nízkymi mzdami006/2012Otvoriť zmluvuPoskytnutie príspevku na podporu zamestnancov s nízkymi mzdamiIng. Roman Podrhajašv prílohe zmluvy6.2.2012nestanovený
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania005/2012Otvoriť zmluvuZmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaTendrex, s.r.o2000€3.2.2012nestanovený
Úrazové poistenie004/2012Otvoriť zmluvuÚrazové poistenieKomunálna poisťovňa22,75€31.12.201131.12.2012
Zmluva o poskytnutí služby003/2012Otvoriť zmluvuZmluva o poskytnutí službyBratner Gemer, s.r.ouvedená v zmluve1.1.2012nestanovený
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb002/2012Otvoriť zmluvuPoskytnutí poradenských služiebLekturing & Counselling s.r.o100€30.12.2011nestanovený
Poskytnutie financií zo štátneho rozpočtu001/2012Otvoriť zmluvuPoskytnutie financií zo štátneho rozpočtuIng. Tibor Tuhársky2000€27.12.2011nestanovený
Kúpna zmluva006/2011Otvoriť zmluvuKúpna zmluvaStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1110€22.12.2011nestanovený
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby005/2011Otvoriť zmluvuzabezpečenie zimnej údržbyJán Ľupták - Družstvo25€/hod6.12.2011nestanovený
Dohoda o prechode cez Schweintaal na Amfiteáter004/2011Otvoriť zmluvuDohoda o prechode cez Schweintaal na AmfiteáterIng. Jaroslav Ľuptáknestanovená09.11.2011nestanovený
Zmluva o nájme003/2011Otvoriť zmluvuZmluva o postúpení práv a záväzkov nájomcu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorovStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.2148€22.08.2011nestanovený
Kúpna zmluva002/2011Otvoriť zmluvuKúpna zmluvaMgr. Roman Toman, PhD., rod Toman608€11.7.2011nestanovený
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania001/2011Otvoriť zmluvuZmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaTendrex, s.r.o600€28.2.2011nestanovený