Dohoda č. 14/§50j/NS 2017

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
02/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Otvoriť zmluvu Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti 31.01.2017