Dohoda č. 27/§10/2017

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
50/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Otvoriť zmluvu Menšie obecné služby §10 19.12.2017 31.12.2018