Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
38/2018 LATERE s.r.o., Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog Otvoriť zmluvu Realizácia stavebných prác v rámci projektu "Futbalové šatne - prístavba nové práce" 11.09.2018