Dodatok č. 1 k dohode č.18

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
41/2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Otvoriť zmluvu Zmena obsahu dohody v dôsledku novely zákona 25.09.2018