Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo č.66/2018/PS

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
43/2018 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Otvoriť zmluvu Určenie rozsahu prác, ktoré budú zrealizované z prostriedkov Envir.fondu a vlastných 28.09.2018