Zmluva o dielo č.54/2012

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
038/2012 ROVEST s.r.o Otvoriť zmluvu Zmluva o dielo č.54/2012 v prílohe zmluvy 10.9.2012 nestanovený