Dodatok ku kúpnej zmluve – traktor

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
030/2013 Lusabo spol. s.r.o Otvoriť zmluvu Dodatok ku kúpnej zmluve - traktor nestanovená 15.10.2012 nestanovený