Dohoda podľa § 10 zákona 417/2013 Z.z

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
26/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dohoda podľa § 10 zákona 417/2013 Z.z nestanovená 11.12.2014 31.12.2015