Dodatok č. 1 k dohode č. 33/§52/2014

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
28/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Otvoriť zmluvu zmena a doplnenie dohody nestanovená 18.08.2014 28.02.2015