Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
34/2015 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Otvoriť zmluvu dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 08.10.2015