Dohoda-dobrovoľnícka služba

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
37/2015 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu zabezpečenie realizácie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby