Dohoda č. 2/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Braväcovo

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
29/2016 BKZ Bukovinka Otvoriť zmluvu Poskytnutie finančnej dotácie 2 000€ 3.5.2016