Dohoda o poskytnutí príspevku

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
24/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu finančný príspevok na podporu vytvárenia pracovných miest 4680,00 € 26.06.2018 31.03.2019