Dodatok č.9 Zmluvy o dielo č. 71/2002 IS

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
19/2018 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Otvoriť zmluvu Rozsah prác z dotačných prostriedkov Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov pridelených v roku 2018 157 894,74€ 27.05.2018