Mandátna zmluva

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
51/2018 ČOV-KA s.r.o., , Mašková 76, 985 11 Halič Otvoriť zmluvu Poskytovanie služieb - prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 130€ 08.12.2018