Dohoda – príspevok na zriadenie chránenej dielne

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
013/2012 Ing. Roman Podrhajaš Otvoriť zmluvu Dohoda - príspevok na zriadenie chránenej dielne 10 756,40€ 27.03.2012 nestanovený