Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
049/2012 Miešaný spevácky zbor Domovina Otvoriť zmluvu Zmluva o výpožičke nestanovená 25.10.2012 nestanovený