Zmluva o dielo č.1/2012

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
061/2012 Koliba Oralisko s.r.o Otvoriť zmluvu Zmluva o dielo 1000€ 14.12.2012 30.03.2012