Dohoda č.2 / 2013

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
010/2013 BKZ Bukovinka Otvoriť zmluvu Dohoda č.2 / 2013 1500€ 11.04.2013 31.12.2013